#VIVAXMacedonia повторно те предизвикува и можеби ќе бидеш добитник на подарок: чистење на филтрите и дополнување на фреонот во твојот VIVAX клима уред! Continue reading “”